Ana Sayfa Özgeçmiş

Konular

  Ergenlik Dönemi  -  Ergenlik Dönemi Değişimleri

Ergenlik, çocukluk ve yetişkinlik dönemleri arasındaki geçiş dönemidir. Genellikle ergenlik 12 yaşında başlar ve 19 yaşına kadar devam eder. Bu yaşlar aralığı her kişi için değişiklik gösterir. Bazı kişilerde 11 yaşında başlarken bazı kişiler ergenliğe 13 yaşında girebilir. Ergenliğin bitiş yaşı da kişiden kişiye değişim gösterebilir. Bazı kişiler ergenlikten 19 yaşında çıkarken bazı kişilerde bu yaş 21 e kadar çıkabilir. Kızlar ergenlik dönemine genellikle daha erken girerler.

Ergenlik döneminde başta bedensel olmak üzere, hormonal, bilişsel, duygusal ve sosyal değişimler meydana gelir. Ergenliğin genelde sancılı bir süreç olarak nitelendirilmesi de bu değişimlerin etkilerinden dolayıdır.

Ergenlik erken, orta ve geç ergenlik olarak 3 bölüme ayrılır.

1-Erken ergenlik : (11-13 yaş)

Fiziksel gelişim

Vücutta tüylenme, terlemede, ve saçlarda ve ciltte yağlanmada artış, boy uzama, kilo alma

Uyku ihtiyacında artma

Kızlar – kalça ve göğüslerde gelişme,  adet görme

Erkekler – penis ve testislerde büyüme, seste kalınlaşma ve erotik rüyalar görme

Bilişsel gelişim

Soyut düşünme kapasitesinin gelişmesi

Çoğunlukla geleceği düşünmeden “şimdi” ile ilgilenme

Entellektüel ilgilerde genişleme ve daha fazla önem kazanması

Daha derin  manevi düşünme biçimi

Sosyal-duygusal gelişim

Kimlik algısıyla çatışma, kim olduğunu sorgulama

Vücutsal değişimlere karşı kaygı duyma

Ebeveylerin mükemmel olmadıklarını keşfetme; ebeveynlerle çatışma

Akran etkisinin artması

Bağımsız ve özgür olmak için istek duyma

Stress altındayken  “Çocukça” davranış sergilemeye geri dönme eğilimi

Karamsarlık ve aksilik

Kural ve sınırları zorlama

Yalnız kalma isteği, mahremiyet isteğinde artış

Artan cinsel merak ve istekler

2- Orta ergenlik dönemi ( 14-18 yaş)

Fiziksel gelişim

Kızlar için fiziksel gelişim yavaşlar, erkekler için devam eder

Bilişsel gelişim

Soyut düşünme kapasitesinde gelişme devam eder

Hedef edinme ve belirlemede daha büyük kapasite

Dini ve Ahlaki değerleri sorgulama, merak

Hayatın anlamı hakkında düşünme

 

Sosyal-duygusal gelişim

Yüksek beklentiler içine girme ve kendisini yetersiz hissetme

Devam eden vücut değişimlerine uyum sağlama süreci

Kendilerinini ebeveynlerinden uzaklaştırma eğilimi, devam eden bağımsızlık isteği

Artan arkadaş edinme güdüsü ve onlara daha büyük bağlılık gösterme, arkadaşları arasında popüler olma isteği

Aşk ve tutku hisleri yaşama

Artan cinsel merak ve istek

3- Geç ergenlik (18-21 yaş)

Fiziksel gelişim

Genç kadınlar genelde fiziksel gelişimlerini tamamlar.

Genç erkeklerde boyda uzama, kilo alma, kaslanma ve vücutta tüylenme devam eder.

Bilişsel gelişim

Düşünceler üzerinde baştan sona durma yetisi

Haz duygusunu erteleme

Içsel deneyimleri sorgulama

Geleceğe yönelik kaygıda artış

Devam eden ahlaki muhakeme ilgisi

Sosyal-duygusal Gelişim

Duygusal istikrarın sağlanmaya başlanması

Başkaları için endişelenme ve başkaları ile ilgili merakın artmaı

Yüksek bağımsızlık ve özgüven duygusu

Akran ilişkilerindeki önemin devam etmesi

Ciddi romantik ilişkiler kurma